به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قند لرستان در ١٢ ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ١۴٩ میلیارد تومان فروش داشته است .فروش تیر حدود ٩ میلیارد تومان می باشد.
قند لرستان فروش ١۴٩ میلیارد تومان را تاچ کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت قند لرستان در 12 ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 149 میلیارد تومان فروش داشته است .فروش تیر حدود 9 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.