تشریح اقدامات جاری شرکت توسط مدیر عامل بورس ٢۴: عصر امروز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین ماسه ریخته گری با حضور اکثریت سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار شد. در این مجمع...