به گزارش بورس ٢۴، بازاگردانی نماد تامین ماسه ریخته گری تا تاریخ ٢۴ خرداد ١۴٠١ تمدید شد.
دوره بازارگردانی «کماسه» تمدید شد

به گزارش بورس۲۴ ، بازاگردانی نماد تامین ماسه ریخته گری تا تاریخ 24 خرداد 1401 تمدید شد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.