به گزارش بورس ٢۴،شرکت های سیمانی بیش از ۵٠٠ هزار تن حجم در بورس کالا با قیمتهای پایه معادل قیمتهای مصوب سیمانی، با هدف کاهش التهاب بازار برای فردا عرضه گذاشتند. گفتنی است افزایش پیش پرداخت خرید سیمان به صد در صد رسید و تعیین جریمه جهت تاخیر در تحویل سیمان در نظر گرفته شده است. هدف از این اقدامات، جلوگیری از ورود دلالان برای خرید سیمان در بورس و حتی الامکان رسیدن سیمان به مصرف کننده می باشد. تاکید بر اینکه قیمت های پایه معادل قیمت های مصوب می باشد.در حالی که طبق شنیده ها قیمت هر پاکت سیمان در بازار ازاد بیش از صد هزار تومان است ، ولی قیمت پایه عرضه سیمان پاکت کمتر از ۲۴ هزار تومن برای هر پاکت (کیسه) می باشد، و قیمت پایه سیمان فله کمتر از ۱۸ هزار تومان می باشد.
شکست دلالان در بازار سیمان/عرضه های سیمانی ها در بورس کالا با هدف کاهش التهاب در بازار سیمان

به گزارش بورس۲۴ ،شرکت های سیمانی بیش از 500 هزار تن حجم در بورس کالا با قیمتهای پایه معادل قیمتهای مصوب سیمانی، با هدف کاهش التهاب بازار برای فردا عرضه گذاشتند.
گفتنی است افزایش پیش پرداخت خرید سیمان به صد در صد رسید و تعیین جریمه جهت تاخیر در تحویل سیمان در نظر گرفته شده است.
هدف از این اقدامات، جلوگیری از ورود دلالان برای خرید سیمان در بورس و حتی الامکان رسیدن سیمان به مصرف کننده می باشد.
تاکید بر اینکه قیمت های پایه معادل قیمت های مصوب می باشد.در حالی که طبق شنیده ها قیمت هر پاکت سیمان در بازار ازاد بیش از صد هزار تومان است ، ولی قیمت پایه عرضه سیمان پاکت کمتر از ۲۴ هزار تومن برای هر پاکت (کیسه) می باشد، و قیمت پایه سیمان فله کمتر از ۱۸ هزار تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.