بانک صادرات برای سال ٩٩ پس از از سال ها توانست زیان انباشته خود را مستهلک و به سود انباشته برسد. همچنین طبق آخرین صورت های مالی منتشره منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری بانک صادرات به سود خالص ٧٧ میلیارد تومانی رسیده است.
روزهای خوب بانک صادرات

بورس۲۴ :

بانک صادرات برای سال 99 پس از از سال ها توانست زیان انباشته خود را مستهلک و به سود انباشته برسد.

همچنین طبق آخرین صورت های مالی منتشره منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری بانک صادرات به سود خالص 77 میلیارد تومانی رسیده است.

گفتنی است بانک در 3 ماهه دارای سود انباشته 3363 میلیارد تومانی و به ازای هر سهم 19 تومان است.

همانطور که مشاهده می شود وضعیت عملیاتی بانک احیا شده و بانک توانسته در 3 ماهه با رشد 156 درصدی به سود عملیاتی 724 میلیاردی برسد.

همانطور که مشاهده می شود وضعیت عملیاتی بانک احیا شده و بانک توانسته در 3 ماهه با رشد 156 درصدی به سود عملیاتی 724 میلیاردی برسد.

همچنین طبق صورت های مالی 12 ماهه حسابرسی شده بانک با جهش سنگین 895 درصدی سود خالص خود همراه شده است. چنین عملکرد مثبتی سبب شد تا زیان انباشته بانک نیز مستهلک شود.

در بازار جذب منابع هم صادرات عالی بوده و توانسته تنها طی 3 ماهه اول سال 1400 با رشد بیش از 6 درصدی مانده سپرده ها همراه شود.

بانک صادرات دارای پرتفوی قوی از سهام شرکت های بورسی همچنین شرکت های غیر بورسی بوده که امسال سود این شرکت ها می تواند تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد بانک داشته باشد.

به عبارتی هم بازوی عملیاتی بانک هم سرمایه گذاری سبب شده تا بانک در موقعیت خوبی قرار داشته و کاملا احیا شود در کنار این روند شاهد ثبت سود سازی های مناسب و آینده خوبی برای بانک صادرات خواهیم بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.