به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک تجارت در عملکرد ۴ ماهه منتهی به تیر، حدود ١١٢٠٠ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٩٣٩۶ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در تیر ماه ٣۶١ میلیارد تومان و در ٣ ماهه ١٨٠۴ میلیارد تومان مثبت بود.
ثبت تراز مثبت و سنگین ١٨٠۴ میلیارد تومانی در بانک تجارت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک تجارت در عملکرد 4 ماهه منتهی به تیر، حدود 11200 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 9396 میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در تیر ماه 361 میلیارد تومان و در 3 ماهه 1804 میلیارد تومان مثبت بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.