به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع سیمان دشتستان در ١٠ ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ٢٣۴ میلیارد تومان فروش داشته است .فروش تیر حدود ١٧ میلیارد تومان می باشد.
«سدشت» در ١٠ماهه ٢٣۴ میلیارد تومان محصول فروخت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع سیمان دشتستان در 10 ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 234 میلیارد تومان فروش داشته است .فروش تیر حدود 17 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.