به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب در خصوص صورت های مالی شفاف سازی نمود.
شفاف سازی «فنرژی» در خصوص صورت های مالی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب در خصوص صورت های مالی شفاف سازی نمود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.