به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گز سکه در مدت ۴ ماهه منتهی به تیر حدود ٣ میلیارد تومان فروش داشت.
گز سکه از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گز سکه در مدت 4 ماهه منتهی به تیر حدود 3 میلیارد تومان فروش داشت.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.