به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دامداری فکا در ۴ ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ١۴٢ میلیارد تومان فروش داشته است .فروش تیر حدود ٣۵ میلیارد تومان می باشد.
١۴٢ میلیارد تومان فروش حاصل عملکرد کشت و دامداری فکا در ۴ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کشت و دامداری فکا در 4 ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 142 میلیارد تومان فروش داشته است .فروش تیر حدود 35 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.