به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت موتوژن در ١٠ ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ١٣۶١ میلیارد تومان فروش داشته است .فروش تیر حدود ١٣٢ میلیارد تومان می باشد.
موتوژن در خرداد بهتر از تیر بود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت موتوژن در 10 ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 1361 میلیارد تومان فروش داشته است .فروش تیر حدود 132 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.