به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه آسیا در مدت ۴ ماهه منتهی به تیر حدود ٣٣١۴ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی نمود.
بررسی روند حق بیمه صادره بیمه آسیا

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه آسیا در مدت 4 ماهه منتهی به تیر حدود 3314 میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی نمود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.