به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در ۴ ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ٧١۵ میلیارد تومان فروش داشته است .فروش تیر حدود ١٧١ میلیارد تومان می باشد.
افت فروش «غپاک» در تیر

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در 4 ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 715 میلیارد تومان فروش داشته است .فروش تیر حدود 171 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.