به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر اعلام نمود به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان در مناقصه و به احتمال بسیار قوی در آینده نزدیک مجددا مناقصه مذکور آگهی خواهد شد.
«حبندر» از نتیجه شرکت در مناقصه گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر اعلام نمود به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان در مناقصه و به احتمال بسیار قوی در آینده نزدیک مجددا مناقصه مذکور آگهی خواهد شد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.