در صندوق های سهامی معمولی افراد فقط می توانند ۵ درصد اهرم بگیرند، اما با این روش از آنجایی که تعداد واحدهای عادی در صورت وجود دو برابر واحدهای با سود متغیر است، تا ٢٠٠ درصد پرتفوی را می توانید اهرم بگیرید.
سازوکار صندوق های سهامی اهرمی چگونه است؟/ گفت و گو با مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس

بورس۲۴ : میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس پیرامون جزئیات ابزار جدید در بورس با عنوان صندوق سهامی اهرمی (leveraged mutual fund) به خبرنگار بورس۲۴ گفت: در این نوع صندوق ها دو نوع واحد (unit) عادی و ممتاز تعریف شده است که واحدهای عادی دارای کف سود بوده و از طرف دیگر برای آن ها سقف سود در نظر گرفته شده است. واحدهای ممتاز که قابل معامله در یکی از بورس ها هستند با سود متغیر هستند. دراین صندوق، اگر سود حاصل از پرتفوی سهام صندوق کمتر از کف سود واحدداران عادی باشد، از ارزش واحدهای ممتاز equity base با سود متغیر کم می شود و به یونیت داران عادی داده می شود.

وی افزود: حال اگر بازدهی صندوق بیشتر از سقف سود واحدداران عادی صندوق باشد، از سود اضافه نسبت به سقف سود واحدداران عادی به یونیت داران با سود متغیر داده می شود. یعنی وقتی شما unit ممتاز این صندوق را می خرید گویا، سرمایه گذاری با یک اهرم دوبرابر انجام داده اید، یعنی اعتباری با دو برابر میزان پرتفوی گرفته اید.

فدایی گفت: در صندوق های سهامی معمولی افراد فقط می توانند ۵ درصد اهرم بگیرند، اما با این روش از آنجایی که تعداد واحدهای عادی در صورت وجود دو برابر واحدهای با سود متغیر است، تا 200 درصد پرتفوی را می توانید اهرم بگیرید. در حالی که در اعتبار دهی توسط کارگزاری ها، باید کارگزار اعتبار داشته باشد و یا به آن اندازه وجه تضمین داشته باشید، با این وجود هم، فقط به ۶۰ درصد پرتفوی اعتبار تخصیص داده می شود.

وی گفت: تفاوت دیگر این است که در کارگزاری ها اعتبارات باید دوره به دوره تسویه شود، اما در این روش مجبور نیستید تسویه کنید و در بلند مدت اگر بازده سهام بیش از سقف سود باشد، مازاد بازدهی ایجاد شده از محل واحدهای عادی نسبت به سقف مذکور، به واحدهای ممتاز تعلق می گیرد. در نتیجه بازده واحدداران ممتاز بیشتر از واحدداران عادی خواهد بود.

وی گفت: این صندوق ها دو نوع واحد به مردم عرضه می کنند، افراد ریسک گریز واحدهای صندوق که دارای کف و سقف سود هستند را خریداری می کنند و سهامداران ریسک پذیر در واحدهای ممتاز سرمایه گذاری می کنند که این افراد عمدتا، در بلند مدت می توانند سود بیشتری کسب نمایند.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.