به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد در عملکرد ۴ ماهه، حدود ١٠۶٩٩ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٧٧٧٩ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ٨٩ میلیارد تومان و در کل دوره ٢٩٢٠ میلیارد تومان مثبت بود.
تراز مثبت بانک پاسارگاد به ٣هزار میلیارد تومان نزدیک شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک پاسارگاد در عملکرد 4 ماهه، حدود 10699 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 7779 میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه 89 میلیارد تومان و در کل دوره 2920 میلیارد تومان مثبت بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.