به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ویتانا اعلام نمود بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ١,٣١۶,٠١٨ میلیون ریال به‌مبلغ ٣,۵٠٠,٠٠٠ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ١٧٨٣٩٨٢ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۴٠٠٠٠٠ میلیون ریال ، ) در تاریخ ١۴٠٠.٠۵.٠۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
ویتانا افزایش سرمایه را ثبت کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ویتانا اعلام نمود بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,316,018 میلیون ریال به‌مبلغ 3,500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1783982 میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ 400000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1400.05.04 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.