به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در مدت ۴ ماهه منتهی به تیر حدود ۶٣ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.
«زملارد» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در مدت 4 ماهه منتهی به تیر حدود 63 میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.