به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران در خصوص دستور العمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) در شرف تاسیس اطلاعیه مهمی صادر کرد.
اطلاعیه مهم درخصوص دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضۀ عمومی شرکت پروژه (سهامی‌عام) در شرف تأسیس

به گزارش بورس۲۴ ، فرابورس ایران در خصوص دستور العمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) در شرف تاسیس اطلاعیه مهمی صادر کرد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.