فروش شرکت پلیمر آریا ساسول در تیر ماه با رشد قابل ملاحظه ای همراه بود. فروش مقداری رشد بیش از ۵٠ درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می دهد که عمده رشد در انواع پلی اتیلن ها بوده است. همچنین ارزش ریالی فروش نسبت به ماه قبل رشد حدود ٨٠ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد حدود ١٢٠ درصدی داشته است. نرخ فروش محصولات در تیر ماه نیز صعودی بوده و انواع پلی اتیلن ها با رشد ۶ تا ٨ درصدی نسبت به ماه قبل داشتند. جمع فروش چهار ماهه شرکت نیز بیش از ٧٢ هزار میلیارد ریال بوده که رشد بیش از ١٠٠ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
پرواز فروش آریا در تیر

فروش شرکت پلیمر آریا ساسول در تیر ماه با رشد قابل ملاحظه ای همراه بود. فروش مقداری رشد بیش از 50 درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می دهد که عمده رشد در انواع پلی اتیلن ها بوده است. همچنین ارزش ریالی فروش نسبت به ماه قبل رشد حدود 80 درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد حدود 120 درصدی داشته است.
نرخ فروش محصولات در تیر ماه نیز صعودی بوده و انواع پلی اتیلن ها با رشد 6 تا 8 درصدی نسبت به ماه قبل داشتند.

جمع فروش چهار ماهه شرکت نیز بیش از 72 هزار میلیارد ریال بوده که رشد بیش از 100 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.