به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ذوب روی اصفهان در ۴ ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود ۵٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.
فروش ۵٨ میلیارد تومانی ذوب روی در ۴ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت ذوب روی اصفهان در 4 ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود 58 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 4 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.