به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شهداب ناب خراسان اعلام نمود با توجه به مصوبه هیئت مدیره متوسط نرخ فروش هر کیلوگرم رب گوجه فرنگی به مبلغ ١۵۶،٠٠٠ ریال افزایش یافت.
افزایش نرخ های فروش در «غشهداب»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهداب ناب خراسان اعلام نمود با توجه به مصوبه هیئت مدیره متوسط نرخ فروش هر کیلوگرم رب گوجه فرنگی به مبلغ 156،000 ریال افزایش یافت.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.