به گزارش بورس ٢۴، سازمان بورس در خصوص اساسنامه و امید نامه های نمونه صندوق سرمایه گذاری (سهامی اهرمی) ابلاغیه صادر کرد.
ابلاغیه جدید سازمان بورس برای صندوق های سهامی اهرمی

به گزارش بورس۲۴ ، سازمان بورس در خصوص اساسنامه و امید نامه های نمونه صندوق سرمایه گذاری (سهامی اهرمی) ابلاغیه صادر کرد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.