بورس ٢۴ : شاخص کل بورس تهران با گذشت ۴ ماه از سال با رشد آرام سه دهم درصدی همراه شد ؛ نکته مهم این که شاخص در ٣ ماهه اول سال به شدت منفی بود و ریزش بیش از ١٠ درصدی داشت لکن در تیر ماه این ریزش جبران شده است. در این پروسه ۴ماهه شاخص صنعت کانی فلزی با رشد بیش از ١۵ درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود ، این در حالی است که شاخص صنعت آب و برق و گاز با رشد بیش از ١٠ درصدی دومین صنعت پرسود بازار سهام بود و در نهایت شاخص صنعت شیمیایی با رشد بیش از ٩ درصدی به عنوان سومین صنعت پربازده این دوره زمانی شناخته شد. در این دوره ١٢۴ روزه شاخص صنعت محصولات کاغذی با افت ٢۶.٨ درصدی بیشترین افت را داشت.حال آن که شاخص صنعت کانی غیر فلزی با افت ٢۶.١درصدی به عنوان دومین صنعت زیان ده این دوره شناخته شد و در نهایت شاخص صنعت وسائل ارتباطی با کاهش ٢۵.۵ درصدی به عنوان سومین صنعت قرمز این دوره زمانی شناخته شد.
پربازده ترین و کم بازده ترین صنایع بورس ١۴٠٠

بورس۲۴ : شاخص کل بورس تهران با گذشت 4 ماه از سال با رشد آرام سه دهم درصدی همراه شد ؛ نکته مهم این که شاخص در 3 ماهه اول سال به شدت منفی بود و ریزش بیش از 10 درصدی داشت لکن در تیر ماه این ریزش جبران شده است.

در این پروسه 4ماهه شاخص صنعت کانی فلزی با رشد بیش از 15 درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بود ، این در حالی است که شاخص صنعت آب و برق و گاز با رشد بیش از 10 درصدی دومین صنعت پرسود بازار سهام بود و در نهایت شاخص صنعت شیمیایی با رشد بیش از 9 درصدی به عنوان سومین صنعت پربازده این دوره زمانی شناخته شد.

در این دوره 124 روزه شاخص صنعت محصولات کاغذی با افت 26.8 درصدی بیشترین افت را داشت.حال آن که شاخص صنعت کانی غیر فلزی با افت 26.1درصدی به عنوان دومین صنعت زیان ده این دوره شناخته شد و در نهایت شاخص صنعت وسائل ارتباطی با کاهش 25.5 درصدی به عنوان سومین صنعت قرمز این دوره زمانی شناخته شد.

شرح شاخص

27 اسفند 99

28 تیر 1400

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

240577

225366

6.3

مواد دارویی

113838

114636

1

انبوه سازی

10254

9209

10.2

رایانه

59418

59379

0

ماشین آلات

278680

228690

17.9

فرآورده های نفتی

4294551

4087380

4.8

کانی فلزی

385597

444491

15.2

کانی غیر فلزی

56221

41528

26.1

غذایی به جز قند

55769

52014

6.7

زغال سنگ

53525

41365

22.7

خودرو

247493

206958

16.4

قند و شکر

172511

141938

17.7

حمل و نقل

29093

27762

4.6

وسایل ارتباطی

51774

38547

25.5

سایر مالی

15828

13393

15.4

انتشار و چاپ

1485230

1225918

17.4

محصولات کاغذی

111751

81767

26.8

فلزات اساسی

995908

998686

0

شیمیایی

81658

89138

9.2

دستگاه های برقی

5238557

4949851

5.5

سرمایه گذاری ها

30142

25715

14.7

زراعت

212840

175404

17.6

لاستیک

330003

309821

6.1

چند رشته ای صنعتی

147318

155830

5.8

رادیویی

6113

5344

12.5

فنی مهندسی

6968

7232

3.8

کاشی و سرامیک

60835

45426

25.3

بیمه

61310

58412

4.7

منسوجات

13500

12680

4.8

مالی

1782206

1632112

8.4

سایر معادن

212249

206245

2.8

استخراج نفت

4338

3926

9.5

محصولات چرمی

26355

22657

14

سیمان

11380

10933

3.9

بانک ها

7475

7379

1.3

برق و گاز و آب و بخار

1753

1934

10.3

اداره بازارهای مالی

1420

1299

8.5

اطلاعات و ارتباطات

851

706

17

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

1406

1310

6.8

شاخص کل

1307707

1311306

0.3


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.