سه بانک بزرگ کشور ۵٠٠ میلیون تومان بانک خاورمیانه ٨ میلیارد تومان!! شیشه دارویی دارویی رازی ١.۴ میلیارد تومان!!! شرکت بورس ٩١٠ میلیون تومان!
بررسی پاداش هیات مدیره چند بانک و شرکت

بورس۲۴ : بانک ها با انتشار صورت های مالی 12 ماهه سود های بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند.البته طبق دستورالعمل بانک مرکزی برخی بانک ها به دلیل شناسایی سود تسعیر ارز امکان تقسیم سود بالا را نداشته و بدین ترتیب در مجامع اکثر بانک ها شاهد تقسیم سود حداقلی بودیم و عمده سود به حساب انباشته برده شده تا در موعد مقتضی صرف افزایش سرمایه شود.

در این بین بانک تجارت از سود حاصله 645 ریالی 3 ریال سود تقسیمی داشته است که علت آن نیز زیان انباشته ناشی از سنوات قبل بوده است.

در بانک ملت سود حاصله به ازای هر سهم660 ریال و سود تقسیمی 66 ریال بوده است.

در بانک صادرات از سود حاصله 670 ریالی شاهد تقسیم سود 11 ریالی بوده ایم.

در بانک خاورمیانه از سود حاصله 1108 ریالی نیز 200 ریال سود تقسیم شده است.

اما در این بین پرداخت پاداش هیئت مدیره در برخی بانک ها جالب توجه است.

شرکت

سود خالص (میلیارد ریال)

سود هر سهم

پاداش
هیئت مدیره

نسبت پاداش به سود خالص (درصد)

بانک خاورمیانه

16,626

200

8 میلیارد تومان

چهل و هشت صدم درصد

کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

2,171

400

1.4 میلیارد تومان

شصت و شش صدم درصد

بورس اوراق بهادار تهران

12,484

450

910 میلیون تومان

هفت صدم درصد

پالایش نفت اصفهان

148,449

1200

900 میلیون تومان

شش هزارم درصد

سرمایه گذاری ملی ایران

21,193

320

750 میلیون تومان

سه صدم درصد

کارت اعتباری ایران کیش

1,225

270

750 میلیون تومان

شصت و یک صدم درصد

پالایش نفت تهران

110,794

200

700 میلیون تومان

شش هزارم درصد

پتروشیمی بوعلی سینا

21,584

5550

700 میلیون تومان

سه صدم درصد

بانک ملت

136,610

66

670 میلیون تومان

پنج هزارم درصد

بانک صادرات

117,526

11

500 میلیون تومان

چهار هزارم درصد

پالایش نفت شیراز

20,734

14130

500 میلیون تومان

دو صدم درصد

بانک تجارت

144,499

3

500 میلیون تومان

سه هزارم درصد

گروه بهمن

16,120

28

400 میلیون تومان

دو صدم درصد

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود ، پاداش پرداختی 3 بانک بزرگ کشور تقریبا در یک سطح بوده و برخی بانک ها مانند خاورمیانه پاداش های قابل توجه بالای یک میلیارد تومان را به هیئت مدیره خود پرداخت کرده اند.

در این بین برخی شرکت ها هم شاهد پرداخت پاداش سنگین در مقابل سود نه چندان بالا در هیئت مدیره خود بوده اند.

به عبارتی پرداخت پاداش به هیئت مدیره در بانک هایی نظیر تجارت و صادرات که با تحول جدی در سود سازی و احیا بانک مواجه بوده اند ، حتی از شرکت هایی که سود های اندکی ساخته اند بسیار پایین تر است.

شایان ذکر است ، پاداش در بانک ها برای کل هیئت مدیره بوده و این پاداش بر 5 عضو هیئت مدیره پس از کسر مالیات تقسیم می شود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.