به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان خاش در ۴ ماهه منتهی به تیر ١۴٠٠ حدود ١٠٢ میلیارد تومان فروش داشته است .
ثبت فروش ١٠٢ میلیارد تومانی در سیمان خاش

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان خاش در 4 ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 102 میلیارد تومان فروش داشته است .


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.