تصمیم‌ گیری در خصوص افزایش سرمایه و... مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه البرز در ساعت ۹ صبح پنج شنبه در محل دفتر مرکزی این شرکت با حضور ۶۷.۳۴ درصدی سهامداران برگزار شد...