تقسیم سود یا عدم تقسیم سود؟ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت خودروسازی سایپا ایران با نماد (خساپا) برگزار شد. در این مجمع...