به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت ایران خودرو در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ٩١ ریال زیان محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ٢۶ درصدی داشته است.درآمد های عملیاتی ١١٧درصد و سایر درآمد های عملیاتی ۴٨٢درصد رشد کرده است.
کاهش زیان در ایران خودرو

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت ایران خودرو در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 91 ریال زیان محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 26 درصدی داشته است.درآمد های عملیاتی 117درصد و سایر درآمد های عملیاتی 482درصد رشد کرده است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.