به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت چرخشگر در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ٣ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ١۶ درصدی داشته است.
کاهش ١۶ درصدی سود در چرخشگر

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت چرخشگر در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 3 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 16 درصدی داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.