به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گلتاش در ۶ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ۴٨٩ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۴٧ درصدی داشته است.
گلتاش در نیمه نخست چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت گلتاش در 6 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 489 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 47 درصدی داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.