به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی پارس در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ۴۵٨١ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴٩ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ١٩٧ درصدی به ٢٨٨٢ میلیارد تومان و سود خالص به ٢٧۴٨ میلیارد تومان رسید.
رشد ١٩٧ درصدی سود در پتروشیمی پارس

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت پتروشیمی پارس در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 4581 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 49 درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش 197 درصدی به 2882 میلیارد تومان و سود خالص به 2748 میلیارد تومان رسید.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.