به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت ایران خودرو با ثبت رشد ١١٧ درصدی فروش و رشد ٩٣ درصدی بهای تمام شده توانست از زیان خود بکاهد و در زمینه زیان عملیاتی و زیان خالص با کاهش به ترتیب ٣۴ و ٢۶ درصدی همراه شود.
کاهش ٢۶ درصدی زیان ایران خودرو در ٣ ماهه ١۴٠٠


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.