به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک پاسارگاد در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ٢٨٠ ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ١۵٣ درصدی داشت. خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری با رشد ١۶١ درصدی به ٢٧۵۵ میلیارد تومان و خالص درآمد کارمزد با رشد عالی ١۵ درصدی به ١۶۵ میلیارد تومان رسید.
رشد ١۵٣ درصدی سود در «وپاسار»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ بانک پاسارگاد در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 280 ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه قبل رشد 153 درصدی داشت. خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری با رشد 161 درصدی به 2755 میلیارد تومان و خالص درآمد کارمزد با رشد عالی 15 درصدی به 165 میلیارد تومان رسید.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.