به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک تجارت در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ۴ ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه قبل رشد ٣٩۵ درصدی داشت. خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری با رشد ١٩٩٣ درصدی به ١٠٧ میلیارد تومان و خالص درآمد کارمزد با رشد عالی ١٣٨ درصدی به ٧١۴ میلیارد تومان رسید. جمع درآمدهای عملیاتی نیز با رشد ٩٠ درصدی به ٢۶۵٧ میلیارد تومان رسید.
رشد ٣٩۵ درصدی سود بانک تجارت در ٣ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ بانک تجارت در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 4 ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه قبل رشد 395 درصدی داشت. خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری با رشد 1993 درصدی به 107 میلیارد تومان و خالص درآمد کارمزد با رشد عالی 138 درصدی به 714 میلیارد تومان رسید. جمع درآمدهای عملیاتی نیز با رشد 90 درصدی به 2657 میلیارد تومان رسید.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.