به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ٧٠ ریال زیان محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۴٩ درصدی داشته است.
افزایش زیان در «لکما»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 70 ریال زیان محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 49 درصدی داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.