به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ١١ ریال سود محقق کرد . درآمد سود سهام رشد ١۴۵ درصدی داشت و به ٢۶ میلیارد تومان رسید.
تحقق سود ١١ ریالی در «ومعادن»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 11 ریال سود محقق کرد . درآمد سود سهام رشد 145 درصدی داشت و به 26 میلیارد تومان رسید.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.