سود پلیمر آریا ساسول در سه ماهه ١۴٠٠ ،بیش از ٧٠ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. این شرکت موفق به ۴٧ هزار میلیارد ریال فروش و بیش از ٢٣ هزار میلیارد ریال سود خالص گردیده است. سود هر سهم ٣ماهه ٢۵۶١ ریال است. شرکت در سه ماهه اول ١۴٠٠ بیش از ٢٣٠ هزار تن انواع محصولات فروخته که براساس پیش بینی شرکت این رقم تا پایان سال به بیش از ١.١ میلیون تن خواهد رسید. تولید انواع محصولات پلی اتیلن نیز با رشد ۵ درصدی نسبت به سه‌ماهه اول سال قبل، از ٢٠٠ هزار تن عبور کرده است. شرکت براساس قیمت های جهانی پلی اتیلن حدود ١٠٠٠دلار و دلار ٢٢ هزار تومانی، سود ١٣٠٠ تومانی برای سال ١۴٠٠ پیش بینی نموده است.
رشد بیش از ٧٠ درصدی سود آریا

سود پلیمر آریا ساسول در سه ماهه 1400 ،بیش از 70 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. این شرکت موفق به 47 هزار میلیارد ریال فروش و بیش از 23 هزار میلیارد ریال سود خالص گردیده است. سود هر سهم 3ماهه 2561 ریال است.
شرکت در سه ماهه اول 1400 بیش از 230 هزار تن انواع محصولات فروخته که براساس پیش بینی شرکت این رقم تا پایان سال به بیش از 1.1 میلیون تن خواهد رسید.
تولید انواع محصولات پلی اتیلن نیز با رشد 5 درصدی نسبت به سه‌ماهه اول سال قبل، از 200 هزار تن عبور کرده است.
شرکت براساس قیمت های جهانی پلی اتیلن حدود 1000دلار و دلار 22 هزار تومانی، سود 1300 تومانی برای سال 1400 پیش بینی نموده است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.