به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ١٩٨ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ٧١ درصدی داشته است. سود ناخالص به ۵٨ میلیارد تومان و سود خالص به ٧٩ میلیارد تومان رسید.
«بورس» در ٣ ماهه چقدر سود ساخت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 198 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 71 درصدی داشته است. سود ناخالص به 58 میلیارد تومان و سود خالص به 79 میلیارد تومان رسید.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.