به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١۵ میلیارد ریال سود خالص محقق کرد که کاهش ٩٩ درصدی داشت.
«خگستر» از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در 3 ماهه منتهی به خرداد 15 میلیارد ریال سود خالص محقق کرد که کاهش 99 درصدی داشت.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.