مجمع شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه با حضور ۵۸ درصد سهامداران برگزار شد.