به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پارس دارو در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ۴٨٣ ریال سود با سرمایه قدیم محقق کرد که نسبت به دوره مشابه قبل ٩ درصد کاهش داشته است.
«دپارس» پرونده ٣ماهه را چگونه بست؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت پارس دارو در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 483 ریال سود با سرمایه قدیم محقق کرد که نسبت به دوره مشابه قبل 9 درصد کاهش داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.