به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ١۴ ریال سود محقق کرد و به سود خالصی معادل ٣٩ میلیارد تومان رسید. گفتنی است درآمد سود تضمین شده در این دوره رشد ٢٢ درصدی و درآمدهای غیر عملیاتی با رشد ۵۵ درصدی همراه بود.
«وبانک» در ٣ ماهه به سود خوب ١۴ ریالی رسید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 14 ریال سود محقق کرد و به سود خالصی معادل 39 میلیارد تومان رسید. گفتنی است درآمد سود تضمین شده در این دوره رشد 22 درصدی و درآمدهای غیر عملیاتی با رشد 55 درصدی همراه بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.