به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ٨ ریال سود محقق کرد و سود خالصی معادل ۴ میلیارد تومان شناسایی نمود. هم چنین ٢ میلیارد تومان درآمد سود سهام در این دوره شناسایی کرد. نکته جالب توجه کاهش ١٣ درصدی هزینه عمومی و اداری و صفر شدن هزینه مالی شرکت می باشد.
مس سرچشمه ٣ ماهه خوبی داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 8 ریال سود محقق کرد و سود خالصی معادل 4 میلیارد تومان شناسایی نمود. هم چنین 2 میلیارد تومان درآمد سود سهام در این دوره شناسایی کرد. نکته جالب توجه کاهش 13 درصدی هزینه عمومی و اداری و صفر شدن هزینه مالی شرکت می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.