به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت توسعه اقتصادی آرین در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ١٩ ریال زیان ساخت در حالی که در دوره قبل ۴٨١ ریالی سود شناسایی شده بود.
شناسایی زیان ١٩ ریالی در «وآرین»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت توسعه اقتصادی آرین در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 19 ریال زیان ساخت در حالی که در دوره قبل 481 ریالی سود شناسایی شده بود."بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.