به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٧۶۴ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ١٧ درصدی داشته است.
کاهش ١٧درصدی سود «ومهان» در ٣ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در 3 ماهه منتهی به خرداد 764 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 17 درصدی داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.