به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک تجارت از دریافت مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
بانک تجارت مجوز برگزاری مجمع گرفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک تجارت از دریافت مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.