مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت با حضور ۵۰.۷۲ درصد سهامداران امروز برگزار شد.