به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک تجارت در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ مبلغ ۶۴۵ ریال برای هر سهم سود حسابرسی شده محقق کرد که در دوره مشابه سال قبل ۴۴ ریال زیان بود .گفتنی است جمع درآمد های عملیاتی ١٣٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.سود حسابرسی نشده ۵١١ ریال اعلام شده بود.سود تلفیقی هر سهم ٧۵۵ ریال می باشد.بانک در ١٢ماهه ١۴۴۵٠ میلیارد تومان سود خالص دارد.
افزایش سود بانک تجارت به دست حسابرس

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک تجارت در 12ماهه منتهی به اسفند 1399 مبلغ 645 ریال برای هر سهم سود حسابرسی شده محقق کرد که در دوره مشابه سال قبل 44 ریال زیان بود .گفتنی است جمع درآمد های عملیاتی 133 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.سود حسابرسی نشده 511 ریال اعلام شده بود.سود تلفیقی هر سهم 755 ریال می باشد.بانک در 12ماهه 14450 میلیارد تومان سود خالص دارد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.