مطابق اطلاعیه فرابورس ایران اوراق اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا٠٠۴١» برای اولین بار در روز یک شنبه ٢٧ تیر ماه در بازار ابزارهای مالی نوین گشایش می یابد. تاریخ سررسید اوراق ٢٢ مرداد ١۴٠٣ می باشد.
فرابورس از عرضه اولیه «اخزا٠٠۴١» خبر داد

مطابق اطلاعیه فرابورس ایران اوراق اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا0041» برای اولین بار در روز یک شنبه 27 تیر ماه در بازار ابزارهای مالی نوین گشایش می یابد. تاریخ سررسید اوراق 22 مرداد 1403 می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.